Avdelningar

Vår verksamhet riktar sig i huvudsak till barn och ungdomar i åldrarna 8-25. När barnen börjar andra klass är de välkomna att börja scouterna i Backa Scoutkår. Vi startade upp familjescouting hösten 2019 – där barn under 8 år välkomna i sällskap av en eller flera vuxna.

Om man vill prova på scouting i Backa Scoutkår kan man göra det tre gånger utan kostnad. Vill man efter 3:e gången fortsätta och vara med i scouterna betalar man medlemsavgiften som för närvarande är 350 kronor per termin. Då registreras man som medlem i Scouterna och omfattas av den olycksfallsförsäkring som alla medlemmar har.

Åldrarna är uppdelade på följande sätt: