SCOUTLAGEN

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen

Var redo! – Alltid redo!

Spårarscoutlagen

En spårarscout vill vara ärlig, hjälpsam och göra sitt bästa.

Bäverscoutlagen

Dela – dela med sig