I din medlemsavgift ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har hajker och läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften för scouter i vår kår 350 kronor per termin (2018).
För ledare och scouter över 18 år är avgiften 350 kronor per år (2018).

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Göteborgs Scoutdistrikt, vår nationella organisation  Scouterna. Alla medlemmar blir också automatiskt medlemmar i världsscoutorganisationen  WOSM (World Organization of Scout Movements). Flickor blir även automatiskt medlemmar i världsscoutorganisationen WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).