scouthuset

Backa Scoutgård

Haletorpsvägen 14, Hisings-Backa i Göteborg

Scoutgården består av två större samlingssalar på vardera cirka 9 x 6 meter vilka skiljs åt med en vikvägg, vardera lokalen kan rymma ungefär 50 personer i så kallad ”biosittning”. Vidare finns ett möblerat sammanträdesrum utrustat med bland annat whiteboardtavla, rummet är cirka 4,0 x 5,5 meter för 20-25 personer, det kan med vissa förberedelser möbleras om och rymma några till. Dessutom ett större pentry och tre toaletter varav en med plats för rullstol. Slutligen ett ”soffmöblerat” grupprum för 8 – 10 personer samt ett uppehållsrum vid öppna spisen som är tillgängligt för pausaktiviteter. Därutöver finns ett antal verksamhetsanpassade lokaler som inte hyrs ut.

Anpassning

Scoutgården är så långt möjligt i markplanet anpassad för rörelsehindrade. Scoutgården är alkohol-, pälsdjurs- och rökfri.

Uthyrning

Uthyrning sker endast till scoutkårer/motsvarande samt till andra föreningar och företag som godkänts efter särskild prövning. Vidare har medlemmar och deras familjer möjlighet att hyra rum i scoutgården för t.ex. barnkalas eller andra enklare tillställningar. Vid uthyrningar till fler än 60 personer som skall vistas samtidigt i lokalen skall detta prövas särskilt.

Scoutgårdens verksamhetslokaler hyrs inte heller ut för övernattning. Av bland annat hänsyn till våra grannar prövas också uthyrningar som pågår efter kl. 22.00 i särskild ordning!

För att inga missförstånd skall uppstå måste alla bokningar och bekräftelser på tider, hyreskostnader med mera vara skriftliga, exempelvis via e-post. Till sist fastställs uthyrningen i ett skriftligt avtal.

Hitta hit

Backa Scoutgård är belägen på Haletorpsvägen 14, Hisings-Backa i Göteborg.

För att ta sig till Backa Scoutgård rekommenderas kollektivt samfärdsmedel eller cykel då det i närområdet är starkt begränsade parkeringsmöjligheter för bilar. Ett antal avgiftsbelagda P-platser kan finnas att tillgå på andra sidan Wadköpingsgatan och Litteraturgatan i anslutning till respektive bostadsområde.

Närmsta busshållplats är Björkrisvägen.

Länk till västtrafiks reseplanerare

Ägare och förvaltare

Fastigheten ägs och förvaltas av
Stiftelsen Backa Scoutgård Org.nr. 857202-6584  Pg: 42 88 11 – 4

Bokning

För bokning, kontakta stiftelsens ordförande Per-Eric Sellman, 0705-56 12 22 eller via e-post pereric.sellman@gmail.com