Kårens högsta beslutande organ är kårstämman som hålls en gång per år, ofta i slutet av februari eller början av mars.
Där väljs bland annat kårens styrelse och olika funktionärer som exempelvis materialansvarig, IT-ansvarig och revisorer.

Här finns länk till alla handlingar på kårstämman 2022 – 2022-03-07
Här finns länk till alla handlingar på kårstämman 2021 – 2021-03-07