Kårens högsta beslutande organ är kårstämman som hålls en gång per år, ofta i slutet av februari eller början av mars.
Där väljs bland annat kårens styrelse och olika funktionärer som exempelvis materialansvarig, it-ansvarig och revisorer.

Här finns länk till alla handlingar på senaste kårstämman – 2020-02-24
Här finns länk till alla handlingar på kårstämman 2019 – 2019-02-25