Webbpolicy

Allt material på denna sajt disponeras av Backa Scoutkår. All användning
utanför Backa Scoutkårs verksamhetsområde är förbjudet utan upphovsrättsinnehavares tillstånd.

Om du har synpunkter på innehållet i denna sajt eller finns med på bild eller i text
mot din vilja, kontakta webbansvarig för borttagning.
Detsamma gäller också om du har material att tillföra eller copyright-synpunkter.

Vår målsättning är att inga högupplösta bilder ska finnas. Bilder där minderårigas namn kan kopplas till enskild person ska inte förekomma.

Inga kontaktuppgifter till minderåriga får finnas på denna sajt.

Backa Scoutkår ansvarar inte för innehållet i externa sajter dit länkar finns, ej heller för innehållet i länkar på externa sajter.

Sidan använder sig av s.k. cookies för att lagra information om användaren genom Google Analytics.

Google Analytics är ett enkelt, lätt att använda verktyg som hjälper webbplatsägare mäta hur användarna interagerar med webbplatsens innehåll. Som en användare navigerar mellan webbsidor, Google Analytics ger webbplatsägare JavaScript taggar (bibliotek) för att registrera information om sidan en användare har sett, till exempel webbadressen till den sida. Google Analytics JavaScript-bibliotek använder HTTP cookies för att ”komma ihåg” vad en användare har gjort på tidigare sidor / interaktion med webbplatsen.

Till infomation om dataskyddsförordningen