Backa Scoutkår har sin början som en del av Rya Scoutkår som tidigt 60-tal startade en pojkscoutavdelning i Brunnsboområdet. Allteftersom åren gick och befolkningen i Backa ökade och intresset för föreningsliv inte minst för scouting också tilltog, initierade Göteborgs Scoutdistrikt bildande av en egen scoutkår i Backaområdet.
Efter en del sonderingar 1964 och inte minst med hjälp av ledare från Rya scoutkår och en mängd hängivna blivande scoutföräldrar såg Backa Scoutkår dagens ljus den 3 januari 1965. Några månader senare på Sankt Georgsdagen 23 april 1965 var det högtidlig invigning av scoutkåren i Backa kyrka. De första verksamheterna som startades var en pojkscoutavdelning, en vargungeflock och en blåvingering, några månader senare kom man också igång med en flickscoutavdelning. 1967 kom också seniorscoutverksamhet igång. Backa Scoutkår var äntligen komplett! I slutet av 60-talet började vi med samscouting i vår scoutkår. Samscouting? Jo före 1969 var det undantaget Senior- och Roverscouting, så att pojkar var för sig, och flickor för sig. Något som skulle vara helt främmande för oss idag.

De första åren präglades av mycket hårt arbete och i historiens ljus får man nog säga att dessa anmödrar och anfäder i vår scoutkår gjorde en mycket berömvärd insats. Att starta och bilda något är en sak, men att hålla det vid liv, och dessutom med mycket knappa resurser leda en ny och grön verksamhet är något helt annat. Ekonomin var de första åren mycket ansträngd, liksom lokalfrågan för vår snabbt växande scoutkår. Trots dessa svårigheter utvecklades scoutverksamheten och präglades nog ganska tidigt av devisen  ”Vill man, så går det!”

Backa Scoutkår hade sin tidiga verksamhet förlagd till panncentralen i Brunnsbo eller Brunnshuset som det numera benämns, samt gamla Hemvärnsgården i Backa, en byggnad nu riven men då belägen på villatomterna mittemot vår nuvarande scoutgård. Utöver dessa verksamhetsplatser passerade vår scoutkår ytterligare 3-4 lokaler fram till 1972. Så att leva i kappsäck var vardag för den tidens ledare och scouter. Nu är det väl i sig inte nödvändigt att ha en stor fin lokal för att bedriva scouting, men att ha någon form av mer stationär plats att koppla sin verksamhet till, är nog alla scoutkårers och scoutledares dröm.

1968 blir ett år när vår urusla ekonomi ställs i fokus, vi har gjort som de flesta anordnat lotterier och arrangerat julbasarer men pengarna vi får in vill inte räcka till för vår växande scoutkår. Då väcks en idé om att arrangera en loppmarknad! Så 1968 iscensätts Backa Scoutkårs första loppmarknad. En tradition och en inkomstkälla som står sig än idag, mer än 50 år senare.
Backa Scoutkår har under årens lopp genomfört en otrolig massa olika projekt för att få in pengar till verksamheten. För att nämna några exempel har vi bland annat tillverkat julkärvar, snickrat fågelholkar, byggt bastubänkar, sålt naturgödsel till villaägare. Vidare delade vi under flera år också ut telefonkatalogerna i Backaområdet.

Tankarna på en egen scoutgård dök väl upp i slutet på 60-talet, för att 1970 ta form genom att Backa Scoutkår med ett grundkapital på 100:- (etthundra kronor) instiftade Stiftelsen Backa Scoutgård som i sin ändamåls paragraf (= urkund) fick till uppgift att främja vård och uppfostran av barn och ungdomar genom att bland annat äga och förvalta en byggnad inrymmande Backa Scoutkårs verksamhet. Stiftelsens första styrelse bestod av en handfull män och kvinnor som helt övertygade trodde på att det möjliga är redan gjort så nu väljer vi att göra det många trodde var näst intill omöjligt. Så här i historiens ljus kan man fundera kring om dessa egentligen visste vad de gav sig in på.

1972 var drömmen verklighet och Backa Scoutkår kunde 29 september detta år flyttade kåren in i sin egen scoutgård. Den då existerande Backa Scoutkårs Föräldraförening och Backa Scoutkår och dess ledare genomförde under åren 1970-72 förmodligen en av de största insatserna i scoutkårens historia. . Som Du ser vår scoutgård idag såg den inte ut då, utan den är idag mer ett resultat av en ”lokalomvandling” som till största delen pågick mellan 1977 och fram till 1985 då det hölls en återinvigning av vår scoutgård i samband med scoutkårens 20 års jubileum.

    

Vår scoutgård förverkligas 1970-72        Backa scoutgård idag

Lokalsituationen för vår nystartade scoutkår 1965 var som tidigare nämnts ett mycket bedrövligt kapitel! Scoutkåren flackade runt än till den ena och än till den andra lokalen, under de första tre åren hade vi av lokalskäl inte möjlighet att vara på samma ställe med alla våra verksamheter. Kårens ägodelar som inte var så många, fick trots detta ändå spridas ut i medlemmars garage o
källarförråd. Då väcktes en idé på ett föräldramöte om att kunna hyra någon billig stuga på landet för scoutaktiviteter på helger och lov, något som kunde kännas som ett eget ställe för scoutkåren. Efter många olika turer hittades hösten 1967 en liten stuga i Horred, helt inväxt i skogen och i mer eller mindre övergivet skick. Ägaren kontaktades och för 500: – /år hyrdes detta ställe. Detta blev vår scoutkårs oas, och under de första åren en mycket viktig plats för våra scouter och deras ledare. På pingst 1968 genomförs första kårlägret samt invigning av vår scoutgård i Horred. Många generationers scouter och ledare har kanske här upplevt sina allra ljusaste stunder av scouting och kamratskap.
Efter vår värdinnas bortgång i början på 80-talet fick Backa Scoutkår efter en del olika turer möjlighet att friköpa fastigheten. Än idag bedrivs en hel del friluftsverksamhet av vår scoutkår på denna plats, men även andra scoutkårer och liknande organisationer hyr ibland vår friluftsgård Bergsäter.

Så här ser det ofta ut på sommarläger i Horred.

Utöver att vi alltid försökt bereda plats för de barn och ungdomar som sökt sig till oss har vi också varit öppna för att engagera oss i det medmänskliga samhällsarbetet. Under 70-talet engagerade vi oss i olika insamlingsaktiviteter, bland annat tillsammans med Rädda Barnen öppnade vi vårt hus för skoinsamling till Libanons folk. Under en mängd av år samlade vi in pengar i samband med våra val, den s k Valkollekten ett samverkansprojekt med bland annat Röda Korset. På det tidiga 80-talet när Solidaritet i Polen hade det som svårast stängde vi vår scoutgård för scoutverksamhet i en månad så fick gården istället bli insamlingscentral för IM som samlade in sjukvårdsutrustning till Polens folk.
Långt innan Missing People fanns, var scoutkåren i slutet på 60-talet inblandad i att leta efter en bortsprungen flicka i Brunnsboområdet. Tack o Lov slutade det hela lyckligt flickan återfanns, inte av oss, men det var mindre viktigt, det viktiga var så klart att flickan hittades oskadd.
Under ett par år i slutet av 80-talet drev vårt scoutdistrikt ett projekt under mottot Scouter Mot Nöd. Under projekttiden genomfördes bland annat olika lägeraktiviteter på centrala platser i vår stad, i anslutning till dessa platser samlades in pengar till olika nationella och internationella hjälpprojekt. Läger utanför i IKEA i Kållered, Läger utanför BW på Backaplan och kanske det mest
spektakulära Flotteläger vid Brunnsparken i Stora Hamnkanalen! Genom sina scouter och ledare var Backa Scoutkår mycket engagerad i detta projekt.

Tack för att Du läst och följt med på resan och nedslagen i Backa Scoutkårs historia.

Här nedan skulle vi vilja fortsätta skriva om vår scoutkår och om dess framtid. En framtid som skulle vara minst lika full av utmaningar och upplevelser för kommande generationer. Men den historien varken kan eller får vi skriva, den måste skrivas av de som upplever den. Vi har inte räknat hur många som genom åren berikat sin fritid genom att vara medlemmar eller på annat sätt omslutits av vår kårs verksamhet, men att dessa barn, ungdomar och vuxna kan räknas i 1000-tal är vi rätt säkra på.

Om Du nu inte tillhör den skara som idag utgör Backa Scoutkår så hoppas vi att Du ändrar på det. Det finns en plats för alla, om man inte söker sig till den direkta barn- och ungdomsverksamheten så kan man stödja scoutkåren på en hel mängd andra sätt. Ett sätt kan vara att hjälpa till att hålla våra byggnader och utrustning i gott skick.

VÄLKOMMEN ATT BLI EN AV OSS!