Flaggning

Flagga

Flagga är själva flaggduken, den som är avsedd att hissas på stång eller mast.
Flaggans storlek kan variera. Den svenska flaggans höjd förhåller sig till längden
som 10 till 16 (4-2-4; 5-2-9).

Fana

Fanan är avsedd att bäras och består därför av en flaggduk fäst vid en stång. Till skillnad från flaggan har fanan fastställda mått. Höjden: 100 cm och längden 160 cm. De blå fälten är lika stora.

Vimpel

Vimpeln består av ett långsträckt band av flaggduk. Svensk vimpel består av ett blått och ett gult fält som smalnar mot spetsen. Undantagsvis används också vimpel med gult kors. På allmänna flaggdagar bör vimpeln undvikas, då hissas den svenska flaggan.

 

Flaggregler

Källa: http://www.nationaldagen.se/sveriges-flagga/flaggregler/

Sveriges flagga omgärdas av vissa rekommendationer kring hur den bör användas. Som regel kan man säga att flaggan, i egenskap av nationssymbol, ska behandlas med respekt. Här har vi samlat några exempel på regler och rekommendationer som omgärdar flaggans bruk.

Utländsk flaggning

Utländska medborgare som är bosatta i Sverige har full rätt att hissa den egna nationsflaggan. Däremot får ett lands flagga aldrig hissas under ett annat lands flagga. Det får alltså bara finnas en nations flagga på varje stång.

Flaggning vid dödsfall och begravning

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Vid flaggning på halvstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart därefter halas ned till angiven höjd. Samma sak då den ska halas ned – först i topp, sedan ned.

Flaggans användning i kommersiella sammanhang

Flaggan eller de blå-gula färgerna används ofta i dekorativt syfte inom reklam- och affärsvärlden. Det finns dock vissa inskränkningar i denna rätt. Flaggan får t.ex. inte användas som tecken för en vara eller tjänst.

Vill man använda den svenska flaggan i ett kommersiellt syfte ska man först vända sig till Patent- och registreringsverket. De bestämmer i vilka sammanhang flaggan får förekomma.

Flaggning på fordon & fartyg

På fordon kan det förekomma olika former av flaggning, dels allmän flaggning med svenska flaggor på bilar, bussar och spårvagnar, dels ceremoniell flaggning på bilar i samband med officiella statsbesök och liknande.Vid allmän flaggning fästs flaggstänger på framflyglar eller takräcken.

 

Fanan

Vid avlösning av fanvakt går avlösaren fram till vakten, gör scouthälsning mot fanan. går bakom fanvakten och fattar tag om fanans stång. Fanvakten släpper fanstången, vänder sig om och gör scouthälsning mot fanan samt går till avlösarens plats. Är det fler än en fana, bör avlösningen ske samtidigt och på lämplig plats i programmet.