Våra möten med kårstyrelsen (KS) är öppna för alla medlemmar i kåren som vill närvara.

Om du har någon fråga du vill ta upp i styrelsen kan du höra av dig till någon av styrelsens ledamöter.

Nästa möte med kårstyrelsen är:

28 april 2021 klockan 19.00 via Teams

Plats: Digitalt via Teams

Vårens övriga möten:

26 maj 2021 klockan 19.00 via Teams

16 juni 2021 klockan 17.30 – förhoppningsvis i scouthuset om coronaläget tillåter, kort KS och därefter ledaravslutning med något gott att äta

Datum för höstens upptakt är 28 augusti 2021 klockan 9-16 – preliminärt i scouthuset om coronaläget tillåter

Kårens medlemmar har rätt att närvara vid KS möten. Vill du vara med på ett möte, kontakta ordförande Martin Sellman eller någon i styrelsen för att få länken till mötet.

Medlemmar i kåren kan läsa protokoll från kårstyrelsens möten och kårstämmorna genom att logga in kårens arkiv. Du som saknar inloggning kontaktar webmaster på adressen webmaster(at)backascout.se