Våra möten med kårstyrelsen (KS) är öppna för alla medlemmar i kåren som vill närvara.

Om du har någon fråga du vill ta upp i styrelsen kan du höra av dig till någon av styrelsens ledamöter.

Nästa möte med kårstyrelsen är:

14 april 2020 klockan 18.00 via Teams

Plats: Digitalt via Teams

Vårens övriga möten:

19 maj 2020 klockan 18.00 via Teams

Medlemmar i kåren kan läsa protokoll från kårstyrelsens möten och kårstämmorna genom att logga in kårens arkiv. Du som saknar inloggning kontaktar webmaster på adressen webmaster(at)backascout.se