Våra kårstyrelsemöten är öppna för alla i kåren som vill närvara.

Om du har någon fråga du vill ta upp i styrelsen kan du höra av dig till någon av styrelsens ledamöter.

Nästa möte med kårstyrelsen är:

19 januari 2016 kl 18.30

Plats: Burspråket, Scouthuset, Haletorpsvägen 14

Vårens övriga möten:

9 februari 2016 kl 18.00 – budgetmöte

Resten av vårens möten bestäms på nästa KS.

Medlemmar i kåren kan läsa protokoll från kårstyrelsens möten och kårstämmorna genom att logga in på backascout.se. Du som saknar inloggning kontaktar webmaster på adressen webmaster(at)backascout.se