Nedan finns kårens stadgar, antagna på kårstämman 2012-02-20

 

[bifogade-filer]