Scouting i årtal

1857 22/2 Lord Robert Baden-Powell föds
1889 22/2 Lady Olave Baden-Powell föds
1899 B-P:s militära träningsbok ”Aids to Scouting” kommer ut
1907 Det första scoutlägret på Brownsea Island, scoutrörelsen grundas
1908 ”Scouting for Boys” kommer ut. Pojkscouting startade med Emil Winqvist I spetsen
1909 De första scoutflickorna organiseras. Sjöscouting börjar.
Gymnastikläraren Ebbe Lieberath från Göteborg översätter ”Scouting for Boys” och startar scoutpatruller i Göteborg
1910 Ebbe Lieberath startar verksamhet för flickor. Världsflickscoutrörelsen organiseras
1911 KFUM:s Scoutförbund bildas. Flickscoutarbete startar i Stockholm
1912 Ebbe Lieberath bildade Sveriges Scoutförbund (SS). B-P gifter sig med Olave Soames
1913 Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS) bildas
1916 Frälsningsarmén bildar scoutförbund för pojkar (Livräddningsscouter)
1920 hölls den första Jamboreen (världsscoutläger) i London. 8000 scouter från 30 länder var där i 8 dagar. Jamboreer har sen dess hållits vart fjärde år förutom under andra världskriget. B-P blev ”Chief Scout of the World”
1921 B-P adlas och blir Sir Robert Baden-Powell. KFUK:s Scoutförbund bildas.
1922 Frälsningsarmén bildar scoutförbund för flickor (Livräddningsgarder)
1923 Sveriges Flickscoutråd bildas
1925 Handikappscouting startar
1928 IOGT:s scoutförbund och NTO:s scoutförbund bildas
1929 Baden-Powell adlas till Lord Baden-Powell of Gilwell.
1930 Svenska Scoutunionen bildas
1932 Prins Gustaf Adolf blir Svenska Scoutrådets ordförande. ”Thinking Day Fund” startade som länge var Flickscouternas världsförbunds enda ekonomiska möjlighet att stödja flickscouting i världen.
1937 Ebbe Lieberath dör och Baden-Powell tar farväl av scouterna i ett stort avskedstal och drog sig tillbaka till Nyeri i Kenya
1938 Prins Gustaf Adolf blir Internationella Scoutunionens ordförande
1941 8/1 dör Baden-Powell i Afrika, 84 år gammal. På hans gravsten står bara hans namn samt scouternas spårtecken för ”gått hem”.
1959 IOGT:s och NTO:s scoutförbund slår samman flick- och pojkgrenar
1960 13/11 Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund slås samman till Svenska Scoutförbundet (SSF). JOTA startar
1968 Ny scoutdräkt, nytt program och nytt scoutmärke för SSF
1970 NTO:s scoutförbund och IOGT:s scoutförbund slås ihop till NSF
1974 HM konung Carl XVI Gustaf blir hedersmedlem i SSF
1977 Lady Olave Baden-Powell dör. Carl XVI Gustaf blir hedersordförande i World Scout Foundation
2011 World Scout Jamboree i Sverige
2011-2012 – Ny organisation för scouterna i Sverige – Svenska scoutförbundet (SSF), KFUK-KFUMs scoutförbund, Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF), FA-scout samt SMU Scout (Equmenia) går samman i Scouterna.
2013 Svenska Scoutrådet läggs ned