Lord Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell föddes i London den 22 februari 1857. Hans far var präst och en framstående vetenskapsman.alt

Baden-Powell trivdes bäst i skogen där han smög efter vilda djur, tittade på fåglar och hittade på spännande äventyr.
Familjen ville att han skulle läsa vidare vid Oxford-universitetet, men han kom inte in. Han började i stället i armén för att bli militär.Det blev hans yrke i över 30 år. Han jobbade bland annat i Indien ett antal år.

1899 tjänstgjorde han i Sydafrika där England var inblandat i Boerkriget. Baden-Powell och hans styrkor hade staden Mafikeng (innan 1980 Mafeking) som sitt högkvarter. (Mafikeng grundades på 1880-talet av brittiska legosoldater. Den var huvudstad i proktektoratet Bechuanaland från 1894 till 1965.) Staden blev omringad och belägrad av fienden och ingen kunde ta sig därifrån på sju månader. Det var här som Baden-Powell:s första tankar om scouting började. Pojkarna i staden blev bråkiga och oroliga. För att de skulle ha något att göra och kunna hjälpa till lärde Baden-Powell dem genom lekar och tävlingar bland annat att bli brevbärare och spanare. De blev till stor nytta för alla i staden.

1903 kom generallöjtnant Baden-Powell tillbaka till England. Han såg den tilltagande kriminaliteten bland de unga och ville hjälpa dem till ett bättre liv. Han började skriva ner sina tankar som senare skulle bli boken ”Scouting for Boys”. Men för att veta om hans idéer skulle fungera ordnade han ett läger – det allra första scoutlägret. Året var 1907 och platsen var Brownsea Island – en liten ö i Poole harhour vid Englands sydkust.

22 pojkar åkte dit. Första morgonen delades de in i 4 patruller (spovar, korpar, vargar och tjurar). De fick varsin patrullflagga och en patrulledare valdes ut. Varje dag på lägret hade ett särskilt tema: hantverk, livräddning, spaning m.m. Pojkarna fick ett märke med orden ”Alltid redo” när de klarat vissa prov. På kvällarna samlades de runt lägerelden där Baden-Powell berättade historier från sin tid i armen för dem.

Fram till 1930-talets början fortsatte pojkscouter att hålla läger på Brownsea Island. År 1963 öppnades en officiell, 20 hektar stor lägerplats av Olave Baden-Powell då ön blev ett naturreservat och tillföll engelska National Trust. År 1973 hölls en jamboree på ön med 600 deltagande scouter. Startskottet för scoutings internationella 100-årsjubileum hölls på Brownsea Islands lägerplats, där det den 1 augusti 2007 firades 100-årsjubileum av det första scoutlägret. Brittiska Scout Association höll under sommaren ett flertal aktiviteter på lägerområdet, däribland fyra scoutläger och en soluppgångscermoni.

1909 organiserades de första flickscouterna
1912 gifter sig Baden Powell med Olave Soames som organiserar om flickscotingen på ett modernare sätt
1916 blir de yngre scouterna (under 11 år) för första gången organiserade efter namn från Kiplings bok Djungelboken
1920 hölls den första Jamboreen i London. 8000 scouter från 30 länder var där i 8 dagar.
Jamboreer har sen dess hållits vart fjärde år förutom under andra världskriget.
1929 blev Baden-Powell adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell.
1941 dör Baden-Powell i Afrika. På hans gravsten står bara hans namn samt scouternas spårtecken för ”gått hem”.