Scouthälsningen

Scouthälsningen är densamma för alla världens scouter och den är densamma vare sig man har scoutskjorta på sig eller ej. Hälsningen görs med högerhandens pek-, lång och ringfingrar rakt upp, tummen vilar på lillfingrets nagel och bildar en ring. Handflatan ska vara vänd framåt, när man för högerhand till pannan. De tre fingrarna ska påminna oss om det ursprungliga scoutlöftets tre punkter, och cirkeln som bildas av tummen och lillfingret vill visa på gemenskapen mellan scouter runt om i världen. 1982 tog Svenska Scoutrådet beslut om att scouthälsningen skall användas när flaggan hissas eller halas, när fana förs i parad, när löftet avges, när lösen ges och i samband med märkesutdelningar; man tackar då med vänsterhand och gör scouthälsningen med högerhand.

B-P hörde talas om en historia om två afrikanska stammar som länge varit i krig med varandra. När de skulle sluta fred, la de ifrån sig sina sköldar, vilka de bar på vänster arm, och gick med vänsterhand framsträckt till hälsning. Detta var ett tecken på förtroende och vänskap. B-P tänkte att vänsterhands hälsningen skulle användas mellan scouter runt om i världen och det gör man än i dag, särskilt när man möter en utländsk vän, oftast görs då inte scouthälsningen med högerhand utan man skakar bara hand med vänsterhand.