Vårterminen 2021

9 januari, 2021 av Joel Ericsson

Till Scouter och målsmän i Backa Scoutkår

Hej

Vi har i Backa Scoutkår under hösten försökt att hantera de olika förutsättningarna i samband med Corona och tagit löpande beslut därefter. Med anledning av den senaste tidens utveckling och den information som framkommit på presskonferenser så har vi beslutat att skjuta på starten av vår fysiska verksamhet till vecka 9, alltså veckan som startar med den 1 mars. Styrelsen har bett alla våra ideellt arbetande ledare att försöka starta upp verksamheten innan dess i form av digitala möten. Varje avdelningsledare återkommer med mer information angående hur och när detta kommer att ske. Vi har många möjligheter till digitala möten men för de mindre barnen kommer vi antagligen att behöva hjälp av er föräldrar.

Varför gör vi detta?

Vi har följt den senaste tidens rapportering i media och diskuterat med andra scoutkårer i vårt närområde. Då vi i Backa Scoutkår blandar mycket barn och ungdomar så är det tyvärr en större risk att vi är med och medverkar till spridningen av Corona. Vi har följt de råd som finns på scouterna.se och gjort en riskanalys som mynnade ut i detta beslut.

Vad innebär det för mitt barn i scouterna

Scouterna kommer att kallas via mail till digitala möten av sina ordinarie ledare. Detta kommer att ske i den omfattning som ledarna klarar av att hantera och hinner med. För de flesta kommer detta att innebära ett digitalt möte samma kväll som det ordinarie scoutmötet brukar vara. Det kan även innebära någon form av uteaktivitet som man skall utföra och sedan redovisa för sina kompisar via datorn. Vi förstår om inte alla har en dator men den tekniska plattformen vi skall använda går att nå på olika tekniska plattformar, telefoner, paddor eller datorer. Scouternas ledare kommer med mer information.

Jag har frågor kring detta

Då kan du gärna vända dig direkt till scoutens avdelningsledare.

Det går också bra att skicka ett mail till vår ordförande martin.sellman@backascout.se

Med vänliga hälsningar
Martin Sellman
Ordförande Backa Scoutkår