Scouternas stödfond

18 maj, 2019 av Johan Eklund

Scouternas stödfond

För ganska många personer och familjer så kan det vara en hög tröskel att vara med i en förening på grund av en tuff ekonomisk situation. Det vill vi i Scouterna ändra på, för alla barn och unga oavsett förutsättningar har rätt till en spännande och aktiv fritid. De som är medlemmar i en scoutkår kan söka medel från Scouternas stödfond. Det kan handla om att täcka medlemsavgiften till kåren, deltagaravgiften till hajker och läger eller medel för att köpa in material och utrustning.

Medlemmen kan beviljas stöd för maximalt 2500 kronor per termin. Alla ansökningar hanteras med sekretess av personer utvalda av scouternas styrelse. Det går att söka från fonden själv eller åt någon annan.

Klicka här för att komma till Scouternas stödfond