Kårstämma 2022

7 februari, 2022 av Johan Eklund

Varmt välkomna på kårstämma

Kårens högsta beslutande organ är kårstämman som hålls en gång per år,  i år äger den rum 7 mars kl 18.30.
Där väljs bland annat kårens styrelse och olika funktionärer som exempelvis materialansvarig, kanotfogde och revisorer.

Handlingar inför stämman finns här på sidan:

Kårstämma