Information med anledning av årets kårläger

1 maj, 2020 av Joel Ericsson
Scouter som går en i tallskog

Backa Scoutkår försöker under rådande läge upprätthålla en så ordinär verksamhet som vanligt. Vi har alla våra möten utomhus nu för tiden men vi har tyvärr också varit tvungna att ställa in en del arrangemang. Oftast så kan vi planera om och ändå genomföra allt som vi vill göra.

När det gäller årets kårläger så har vi hållit oss uppdaterade med de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger ut. Vi hade i förra veckan (vecka 17) ett nytt riskbedömningsmöte kring verksamheten i kåren och då togs beslutet att försöka hitta ett nytt datum för kårlägret.

Vi ställer alltså inte in utan försöker planera om istället. Detta innebär att vi ledare måste samlas på nytt och försöka hitta nya datum där vi kan ta ledigt från våra jobb. Detta kan ta lite tid och vi kan i dagsläget inte kommunicera ett nytt datum för när lägret blir av.

Om ni har några frågor eller funderingar kring detta eller hur vi i Backa Scoutkår hanterar riskerna med Covid-19 så prata gärna med er närmaste ledare.