Evy Holm

29 september, 2018 av Johan Eklund

Evy Holm
1927-04-03 – 2018-09-02

Vår tidigare kårsekreterare, kårkassör, kassör i vår stiftelse samt nuvarande revisor för vår stiftelse har den 2 september 2018 på sitt 92:a levnadsår gått ur tiden!

Det är i stunden med stort vemod jag skriver ner dessa rader, men jag får mitt i den stora förlusten ändå vara glad att kunna göra det! En bekantskap och vänskap som varit långt utöver det vanliga har nu avslutats, men alla dess fantastiska minnen finns kvar! Här följer några!

Mycket tidigt i Backa Scoutkårs historia engagerade sig Evy i vår scoutkår som förälder till Lennart och Ann-Christine som var ett par av våra scoutbarn under många år! Fram till en bra bit in på 1970-talet var också både Lennart och Ann-Christine engagerade i vår verksamhet inte minst som ett par mycket omtyckta miniorscoutledare (motsvarar dagens Spårarscouter)! Men så småningom kom det att handla om utbildningar och yrkeskarriärer som inte var i närheten av Backa Scoutkår så då blev det inte möjligt att fortsätta i kåren. Senare kom så småningom en av Lennarts söner att vara med i vår verksamhet under flera år! Son nummer två testade nog också på scoutlivet men det blev under en kortare period!

Evy däremot fick sitt första uppdrag i Backa Scoutkår 27 februari 1967 då som sekreterare i vår scoutkår! Innan engagemanget i vår scoutkår var Evy och hennes man Hugo engagerad i scoutarbetet via Backa Scoutkårs Föräldraförening som fanns på den tiden!

Evy gjorde ett utmärkt arbete som sekreterare i vår scoutkår, men det var egentligen inte det hon ville, hon var en mycket välutbildad ekonom, så när vår förste kårkassör Knut Ahlberg efter 5 år på sitt uppdrag slutade, så fick Evy – äntligen – börja räkna scoutkårens pengar!

Så från och med den 14 oktober 1970 fram till den dag då Evy lämnade oss, har hon haft inflytande på ekonomin i någon del av koncernen Backa Scoutkår! Har inte uppdragen inneburit direkta kassörsuppdrag har Evy haft olika revisorsuppdrag i Backa Scoutkår!

Evy hann också med att vara lägerkassör på ett flertal av våra egna scoutläger i Horred under 70-talet, men hon hann också med att vara s k huvudkassör för ett antal läger både i vårt scoutdistrikt och i vår scoutkretsförening KING. Vid ett tillfälle ställde hon upp och tog emot insamlingspengar vid ett av arrangemangen i projektet Scouter Mot Nöd som ett 25-tal scoutkårer i vårt distrikt engagerade sig i mitten på 80-talet. Just det här arrangemanget handlade om att under en helg samla in pengar vid f d B&W på Backaplan (nuvarande COOP Backaplan). När vi hade sådana här arrangemang så byggde vi ofta upp ett litet läger i anslutning till platsen där vi levde lägerliv helt på riktigt under en helg! Just vid detta tillfälle hade vi fått oss tilldelat ett 30-tal P-platser framför B-ingången, så där spikade vi upp våra vindskydd och tält!

Strax innanför skjutdörrarna hade en symaskinsförsäljare hyrt in sig, otur för honom hela hans lokal fylldes med röken från vår matlagning! Han var helt förtvivlad, inte en symaskin fick han sålt den helgen! Men Evy var nöjd, hon satt i en liten husvagn som vi ställt upp på baksidan av B&W dit gick scoutbarnen för att tömma sina bössor och hon var noga att de satt kvar medan hon räknade in pengarna! 1.000-lapp efter 1.000-lapp kunde räknas in, hur mycket det blev den helgen har jag glömt nu, men åtskilliga tusen blev det!

Under sin mest aktiva period höll Evy också kurser för kårkassörer och kårrevisorer i vårt distrikt, detta fick hon göra i samverkan med en av vårt scoutdistrikts stora scoutprofiler här i Göteborg Bengt Lundström. Bengt var polis till professionen, med ett par streck på axelklaffen, så han var van att leda och fördela.

I vårt distrikt var Bengt vår dynamiske och ofta stridbar ekonomichef i många år. Att Bengt och vår Evy hade helt samma syn på ekonomisk förvaltning, rådde det absolut ingen tvekan om, genom detta fick Evy Bengts fulla förtroende och det var nog inte många i vårt distrikt som lyckats med den bedriften. Tyvärr gick Bengt bort alldeles för tidigt, men hans minne lever kvar och vi vet att vår Evy haft en bundsförvant i den absoluta scouttoppen i vårt distrikt!

Evy var mycket noga med pengar särskilt när det gällde andras! När vår föräldraförening upphörde i början på 1970-talet och Evy blev direkt inblandad i olika ekonomiska aktiviteter bl. a. vår loppmarknad införde hon det här kvitteringssystemet som vi än idag använder oss av när vi lämnar in pengar från våra olika försäljningsgrupper.

Allas vår Christina ”Ludde” Lundin och vår nuvarande sekreterare i stiftelsen Åke Thor påminde mig om Evys mycket utvecklade sinne för alla detaljer, särskilt det som var sammansatt av siffror kombinerat med ett knivskarpt minne. En händelse Åke drog sig till minnes är ett gott exempel på detta; jag citerar

”Jag glömmer inte när vi (genom särskild lagstiftning) var tvungna att ha en auktoriserad revisor för stiftelsen förutom vår egen valda revisor, som var Evy .Det var inte så många år sedan. Den auktoriserade revisorn hade gått igenom allt vårt material (och givetvis tagit betalt enligt sin taxa). Därefter skrev hon revisionsberättelsen. När Evy fick till sig revisionsberättelsen för att skriva under den, kastade hon en blick på papperet och underkände den omedelbart ! Hon såg direkt att årtalet var fel. Så revisionsberättelsen måste skrivas om och den auktoriserade revisorn var givetvis helt övertygad om att Evy gått igenom revisionsberättelsen med förstoringsglas.”

Ni som läser detta förstår att det är helt omöjligt att ge en fullständig återblick av vad Evy inneburit främst för vår koncern Backa Scoutkår men också för scouting både på Krets- och Distriktsnivå! Så detta kunde bara bli några få nedslag i Evy Holms drygt 50-åriga scoutledargärning!

Evy var vid sin bortgång en av de mycket få hedersmedlemmarna i Backa Scoutkår, och för nu ett antal år sedan förlänades Evy förtjänstmärket i guld och emalj av Svenska Scoutrådet SSR för förtjänstfullt arbete inom scoutrörelsen.

Dessa hedersbetygelser till trots fortsatte Evy sitt arbete för scoutrörelsen och uppdraget hon nu innehade vid sin bortgång var att vara förordnad revisor av Scouternas förbundsstyrelse för Stiftelsen Backa Scoutgård.

Men mellan varven satt Evy också hemma i sin lägenhet och stickade sockor som vi kunde lotta ut på vår loppmarknad sista helgen i oktober varje år!

Ibland blev det också en hembakad kaka jag skulle åka förbi och hämta hemma hos henne som skulle vara till ett stiftelsemöte eller till fikat på en arbetsdag i scoutgården!

Evy blev personligen inte endast en scoutledarkollega utan hon och hela hennes familj blev också mycket goda vänner! Särskilt i början på 1970-talet när jag själv hamnade i en mycket svår kris, betydde detta otroligt mycket! TACK!

Det är väl just denna sort av medmänniskor vi vill ha? Söker någon en förebild som funnits eller finns i vår scoutkår så är absolut Evy en av de främsta kandidaterna!

Det finns inte så många bra sätt att tacka för stora föredömliga insatser. Men att Evy var mycket stolt för sitt hedersmedlemskap i Backa Scoutkår, och sina scoututmärkelser det vet jag och nu senast när vi den 1 april 2017 kunde upplåta Backa Scoutgård till hennes 90-årsfirande, var hon både glad och mycket tacksam!

I samband med Evys 90-årsfirande gjordes en insamling av pengar för att bli en del av grundplåten till återuppförande av ladan vid vår älskade Friluftsgård Bergsäter i Horred, 8.500:- ligger och väntar på att få användas för detta ändamål!

 

Vid pennan datorn

Per-Eric Sellman

Scoutledare och vän i över 50 år