Angående Corona-viruset COVID-19

12 mars, 2020 av Joel Ericsson

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för smittspridning av Corona-viruset (COVID-19) till nivå 5. Detta innebär att man idag ser det som mycket hög risk för spridning.

Vid minsta tecken på förkylning, feber eller hosta så stannar man hemma. Det är föräldrarna som tar ansvar för att barnen inte kommer till scouterna vid sjukdom.

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Vi planerar verksamheten som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Ändringar i programmet meddelas här på hemsidan samt på Facebook.