Arbetsdag Backa Scoutgård lördag 15 juni

25 april, 2019 av Johan Eklund

Backa Scoutgård 1972 – 2019 = 47 år i scoutings tjänst!

Stiftelsen Backa Scoutgård inbjuder till arbetsdag lördagen den 15 juni kl.09 – 15

Nu är det åter dags för en arbetsinsats för vår scoutgård.

Vid torrt väder blir det fortsatt arbete med staketet ut mot Wadköpingsgatan, komplettering med staketpinnar målning mm. Vid blötare väder får det bli arbetsuppgifter inomhus, exakt vad det då kan bli frågan om bestämmer vi just då, utifrån hur många vi blir och vårt gemensamma kunnande!

Vi vänder oss med denna inbjudan i första hand till våra medlemmars föräldrar/målsmän och motsvarande, eller andra intresserade vuxna. Det möter inget hinder att scoutbarn, syskon etc. medföljer men vi kan inte garantera att vi kan sysselsätta dessa vare sig med arbete eller andra uppgifter.

Men vi har ju tillgång till en anläggning där det säkert finns stora möjligheter till aktiviteter på egen hand så länge man nu inte ”river stället”!

För planering av själva arbetet är vi beroende av en anmälan så snart du/ni kan men senast onsdag 12 juni. Vi bjuder på kaffe och enklare lunch! Vid anmälan ange vilken tid du/ni kan vara med och om du/ni vill delta i vår gemensamma lunch

Anmälan sker till Birgitta Berntsson till mobil /SMS 076 777 88 40 eller e-post birgitta.m.berndtsson@gmail.com

Ser nu fram emot din/er anmälan 12 juni och ditt/ert deltagande på vår arbetsdag lördagen den 15 juni 2019!

Varmt Välkomna hälsar

Styrelsen för Stiftelsen Backa Scoutgård