Backa scoutkårs olika plusgironummer

Backa Scoutkår: (gäller även för hyra av kanoter)
Pg: 62 88 07 – 0
BACKA SCOUTKÅR
c/o Johan Eklund

Horred:
Överflyttat till huvudkontot

Bingolotto:
Pernumerationer köps numera via Bingolottos hemsida

Medlemsavgifter:
Fakturering av medlemsavgifter hanteras numera av Scouterna

Lägerkonto:
Pg: 41 27 72 – 6
BACKA SCOUTKÅR LÄGERKONTO

Stiftelsen:
Pg: 42 88 11 – 4
STIFTELSEN BACKA SCOUTGÅRD