Kårens stadgar

Nedan finns kårens stadgar, antagna på kårstämman 2012-02-20