Arbetshelger våren 2016

Även våren 2016 inbjuder vi till arbetshelger i vår scoutgård.

Nu är det inte målning det handlar om i år utan nu tänkte vi göra en rejäl upprustning av vår ”innegård” så den blir mer ändamålsenlig för våra scouter.

Vi behöver därför hjälp med att under en arbetshelg (nr 1) gräva ut ca 6-7 kbm jord o grus. Det mesta avser vi kunna planera ut på tomten utsidan byggnaden.

Under arbetshelg 2 behöver vi hjälp med att köra in det material som vår markanläggare kommer att behöva för att anlägga den nya markytan.

Detta är ett relativt tungt och tidskrävande jobb vi vill ha hjälp med, men är vi många blir det
självklart så mycket lättare och det behöver inte ta så lång tid.

Vad Du behöver är oömma kläder, bra skor och lämpliga handskar. Du skall också vara försiktig så Du inte skadar vare sig Dig själv eller andra. Vi kommer att behöva ta både materialet som skall ut och det som senare skall in, genom själva byggnaden. Vi kommer självklart att skydda golv, väggar och dörrkarmar men det ställer ändå krav på att även i detta avseende vara försiktig.

Den första arbetshelgen är lördag o söndag 16 o 17 april och andra arbetshelgen har vi planerat in 5 veckor senare till lördag o söndag 21 o 22 maj. Tid samtliga dagar är: 9 – ca.15

Till detta behöver vi som sagt många händer och de flesta vuxna kan hjälpa till! Mindre barn kan vi nog inte ha att delta i just detta arbete, vi vill ju inte förorsaka att barn skadar sig. Men måste
man ha med sitt barn, har vi ett stort hus där de bör kunna sysselsätta sig med annat. Vi har inget
krav på att man måste ställa upp hela helgen utan vi är tacksamma för den tid/timmar som man
kan erbjuda. Men det är viktigt att vi vet hur många som kan hjälpa till.

Vi står för enklare lunch, fika, saft och bulle. Som ovan nämnts får Du hålla Dig med kläder, skor etc. Verktyg och material i övrigt har vi ordning på.