Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har hajker och läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften för scouter i vår kår 320 kronor per termin, och för ledare är avgiften 320 kronor per år

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i  Scouterna samt i världsscoutorganisationen  WOSM. Flickor blir även medlemmar i världsscoutorganisationen WAGGGS.